• ABCatwork.nl.

    ALLES OMTRENT UW LOOPBAAN

    LEES MEER

Flexibele arbeid

Flexcontracten, nulurencontracten, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en minder vaak een vast contract.

Zelfstandigen.

ZZP’ers, freelancers hebben consequenties voor de arbeidsmarkt.

Wetgeving.

Wetgeving loopt vaak achter op de werkelijkheid, aangezien de arbeidsmarkt continu verandert in Nederland.

Welkom op de website van ABCatwork.nl.

Welkom op de website ABCatwork.nl waar u alles vindt omtrent uw loopbaan. We hopen u hier van de nodige informatie te kunnen voorzien omtrent het concept ‘loopbaan’. Dit houdt in dat we niet alleen gaan schrijven over werk, arbeidsovereenkomsten, werknemersrechten, loopbaanadvies en omscholingsmogelijkheden, maar bijvoorbeeld ook over coaching en advies, branchegerichte informatie en natuurlijk alle laatste trends op het gebied van loopbaanontwikkeling.

Huidige arbeidsmarkt.

Waar in het Nederland van de jaren ’50 de gemiddelde Nederlandse man, die een redelijk groot gezin moest zien te onderhouden, tekende voor een vast contract tot aan zijn pensioen, daar is de arbeidsmarkt van nu een groot palet vol mogelijkheden en onderhevig aan continue veranderingen. Een paar kenmerken van de huidige arbeidsmarkt die in het oog springen:

  • Flexibele arbeid in de vorm van flexcontracten, oproepcontracten, nuluren-contracten, arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en veel minder vaak een vast contract voor de werknemer die dit nastreeft
  • Veel meer zelfstandigen, ZZP’ers, en freelancers, noodgedwongen (vanuit een WW-uitkering of na ontslag) of uit vrije wil, met allerlei consequenties op het gebied van pensioen, verzekeringen enzovoort.
  • Wetgeving die vaak achterloopt op de werkelijkheid van de arbeidsmarkt in Nederland die continu verandert
  • Door de economische crisis van 2008-2009 en de hoge werkloosheid als gevolg daarvan is de arbeidsmarkt sinds die tijd een echte ‘werkgeversmarkt’ geworden: de werknemer trekt nog steeds vaak aan het kortste eind; ook al daalt de werkloosheid inmiddels al jaren, de langdurig werklozen komen steeds moeilijker aan een baan.
  • De economie van de 21e eeuw is een ‘kenniseconomie’: door vergaande digitalisering is informatie veruit het belangrijkste speerpunt geworden waarmee werknemers en werkgevers zich van anderen en concurrenten kunnen onderscheiden.

Tot slot

Wij hopen u van dienst te kunnen zijn met de informatie op deze website. Mocht u vragen hebben of aanvullingen wensen, neem dan contact op via de pagina Contact.

132.000

Vacatures in heel Nederland

470.000

Werklozen in heel Nederland

Ruim 1.100.000

ZZP’ers in heel Nederland