Werknemersrechten

In het bedrijf waar u werkt hebt u de rol van werknemer, los van andere mogelijke rollen die u naast uw werk hebt, zoals moeder/vader, partner, voetbaltrainer, zangeres in een koor, enzovoort. Bij de rol van werknemer horen rechten en plichten. Rechten van werknemers zijn vastgelegd in algemeen geldende, wettelijke en individuele regelgeving.

 

De regelingen omtrent werknemersrechten

De vier algemene regelingen waarin werknemersrechten zijn vastgelegd zijn: CAO, Arbowet, medezeggenschap en het overleg tussen werknemers en werkgevers, de sociale partners. In onderstaande tekst zullen we deze vier vormen kort toelichten en wat ze betekenen voor alle Nederlandse werknemers op de arbeidsmarkt.

 

de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Een CAO is een Collectieve Arbeidsovereenkomst; hierin zijn afspraken tussen werkgevers en werknemers vastgelegd die gelden binnen een bepaalde beroepsgroep en/of branche. Individuele afspraken tussen werkgever en werknemers staan hier dus niet in, deze worden vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst.

 

De Arbowet in Nederland

In de Arbowet, die alleen in Nederland geldt, zijn de rechten van werknemers vastgelegd die betrekking hebben op arbeidsomstandigheden. Een van de rechten die iedere werknemer namelijk altijd heeft, is het recht op een veilige werkplek. Dit recht staat los van het type contract en mogelijke andere factoren.

 

Medezeggenschap van werknemers

Dit houdt in dat iedere werknemer het recht heeft om mee te praten binnen het bedrijf waar hij of zij werkzaam is. Vaak is er bij grotere bedrijven een medezeggenschapsraad of een ondernemingsraad. Een medezeggenschapsraad of ondernemingsraad is zelfs een verplichting voor elke onderneming met 50 of meer werknemers.

 

Het overleg van sociale partners

Vakbonden zijn werknemersorganisaties, waarin werknemers zich hebben verenigd en die onderhandelen met overheid en werkgeversorganisaties over bijvoorbeeld salariëring, scholing en aantal vakantiedagen. De vakbonden in Nederland hebben een rijke historie (dit behoeft hier niet nader te worden toegelicht); van belang is alleen te vermelden dat vakbonden veel betekend hebben op het gebied van werknemersrechten in Nederland.