Coaching en advies met betrekking tot uw loopbaan

Als het al langere tijd niet meer lekker loopt op uw werk, als u te weinig doorgroeimogelijkheden ziet bij uw werkgever, of als u uiteindelijk een ander beroep wilt uitvoeren, dan is het vragen van een loopbaanadvies aan de orde.

 

Wat is loopbaanadvies?

Loopbaanadvies kan op vele manieren vorm krijgen, afhankelijk van de vraag en de loopbaanadviseur. Er zijn veel coaches te vinden in Nederland die zich geheel en al richten op het geven van advies over werk en loopbaan. Veelal maken zij gebruik van beproefde methodes om talenten en kwaliteiten van de coach boven water te krijgen. Een kenmerk van coaching is dat de cliënt gestimuleerd wordt om vooral zelf antwoord te geven op zijn of haar vragen, dus dit is ook het geval bij loopbaancoaching.

 

Aspecten die van belang zijn bij loopbaanontwikkeling

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er vijf aspecten belangrijk zijn bij de ontwikkeling van uw loopbaan: uw persoonlijke normen en waarden in het leven, uw persoonlijke kwaliteiten, uw motieven, netwerken en de mate van sturing. Deze aspecten kunt u in de volgende vijf vragen samenvatten:

 

  • Normen en waarden: komen de normen en waarden op uw huidige werk overeen met uw eigen normen en waarden?
  • Kwaliteiten: sluiten uw persoonlijke kwaliteiten (vaardigheden, karakter en uw talenten) aan bij het werk dat u doet? Zo niet, dan moet u in kaart zien te brengen wat u kunt veranderen om dit beter te laten aansluiten.
  • Motieven: wat vindt u belangrijk in het leven en geeft uw werk u voldoening?
  • Netwerken: contacten onderhouden zodat u op de hoogte blijft van nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen.
  • Sturing: in actie komen om de gewenste veranderingen vorm te geven.

 

Tot slot

Belangrijk is om goed beslagen ten ijs te komen, dus vooraf goed na te denken wat de precieze vraag is aan de loopbaanadviseur. Op die manier kan het meeste resultaat geboekt worden. Coaching en training is een belangrijk onderdeel bij een loopbaanadviseur. U kunt bijvoorbeeld een sales training volgen of een ander soort training die bij u past.